Msze Święte w dni powszednie:
6:30 (z wyjątkiem wakacji), 7:00 i 18:00.
Msze Święte w niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00 (z wyjątkiem wakacji), i 18:00.
Msze Święte w szpitalu:
Sobota 16:00, Niedziela 7:00
Nabożeństwo do Świętego Antoniego:
Wtorek 17:50
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:30
Nabożeństwo do Świętego Jana Pawła II:
Czwartek 17:45
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:
Piątek 17:30

Nabożeństwo Słowa i Ciała Chrystusa
Czwartek, 27 Marca 2014

W piątek 28 lutego po wieczornej Mszy świętej odbyło się po raz pierwszy w naszej parafii nabożeństwo Słowa i Ciała Chrystusa w ramach przygotowań do Wielkiego Postu.

W tym szczególnym dniu jednoczyliśmy się w modlitwie z naszymi cierpiącymi braćmi na Ukrainie. Podczas nabożeństwa adorowaliśmy Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie modląc się Słowami samego Boga. Adorację rozpoczęliśmy od uroczystego wniesienia księgi Ewangeliarza po czym kapłan odczytał fragment Ewangelii wg św. Jana na temat Słowa, które ciałem się stało. Po proklamacji Słowa Bożego rozpoczęliśmy wystawienie Najświętszego Sakramentu. Pierwsza część adoracji oparta była na rozważaniu fragmentów z Ewangelii wg św. Mateusza dotyczących kuszenia Jezusa na pustyni przez szatana oraz fragmentów, w których Jezus mówi jak powinna wyglądać nasza jałmużna, modlitwa i post. W dalszej części adoracji każdy z uczestników mając przed sobą Pismo Święte, modlił się słowami Jezusa czytając Je na głos bądź w ciszy swojego serca. Adorację zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego tworząc krąg wspólnoty. W modlitwie tej uczestniczyli dzieci i młodzież oazowa, ministranci i oaza dorosłych. Podczas nabożeństwa była możliwość skorzystania ze spowiedzi, ponieważ kapłani z naszej parafii posługiwali w konfesjonałach. Nie zabrakło też wspólnego śpiewu w trakcie całej adoracji, który przygotowała młodzież. Mamy nadzieję, że nabożeństwo Słowa i Ciała Chrystusa wpisze się na stałe w naszej wspólnocie parafialnej. Zachęcamy wszystkich naszych parafian do udziału w kolejnym modlitewnym spotkaniu, którego datę podamy w późniejszym terminie. Przyjdź, bo Jezus chce ci coś powiedzieć! Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Jeśli możesz weź ze sobą Pismo Święte!

Zobacz też inne aktualności:

» Misje św. w naszej parafii
» Schola
» Spotkania biblijne dla dorosłych
» Wizyta Duszpasterska 15 - 20 stycznia 2018
» Wizyta Duszpasterska 2-5 stycznia 2018
» Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii
» Spotkanie młodzieży w Lipnie 2.12.17 r. „Piękni i czystego serca”
» Nawigacja w rodzinie - warsztaty multimedialne
» Adoracja w ostatni piątek miesiąca
» Zmiany personalne w parafii

2019 Parafia WNMP w Lipnie
ul. Piłsudskiego 1 87-600 Lipno