Msze Święte w dni powszednie:
6:30 (z wyjątkiem wakacji), 7:00 i 18:00.
Msze Święte w niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00 (z wyjątkiem wakacji), i 18:00.
Msze Święte w szpitalu:
Sobota 16:00, Niedziela 7:00
Nabożeństwo do Świętego Antoniego:
Wtorek 17:50
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:30
Nabożeństwo do Świętego Jana Pawła II:
Czwartek 17:45
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:
Piątek 17:30

Adwent
Poniedziałek, 25 Listopada 2013

Adwent

Rozpoczął się nowy rok kościelny. Ojcowie Kościoła uczyli, że gdy mówimy o przyjściu Chrystusa wypowiadamy się o narodzeniu w Betlejem Syna Bożego z Maryi lub o powrocie w chwale na końcu dziejów. „Przyjdzie sądzić żywych i umarłych” (wyznanie wiary).

Cały okres Adwentu skupia się na tych dwóch biegunach. Można mówić jeszcze o trzecim przyjściu, pomiędzy tymi dwoma „widzialnymi”. Św. Bernard nazywał je przyjściem „pośrednim” i „ukrytym”; dokonuje się ono w duszy wierzących i stanowi jakby „pomost” między przyjściem pierwszym i ostatnim.

Adam Mickiewicz napisał: „Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci człowieku, gdyby nie narodził się w tobie”.

Przez okres adwentu, odprawiane są w naszej świątyni Msze o Matce Bożej, tzw. Roraty (w dni powszednie o godz. 630). Przez udział w tych nabożeństwach razem z Maryją oczekujemy Jezusa, który już rozpoczynał swoje ludzkie życie w Jej najświętszym łonie. Dlatego na roratach śpiewamy hymn „Chwała na wysokości Bogu”.

Papież Benedykt powiedział, że adwent to czas, w którym chrześcijanie mogą zmienić świat. Zamiast więc narzekać na ciemności lepiej jest zapalić małe światło - uczy stara sentencja. Zamiast narzekać, że świat jest zły, lepiej zacząć przemianę świata od siebie. Sposobnością ku temu będzie udział w rekolekcjach adwentowych, które odbędą się w dniach 08 – 10 XII b.r.

Wienieć adwentowy

W klasycznym ujęciu, w okrągły wieniec adwentowy, wpisany jest kwadrat uzewnętrzniony przez cztery świece. W naszych kościołach przybiera również inne formy.

W czasach antycznych wieniec był znakiem zwycięstwa i nagrody. Był nakładany na głowę zwycięzcy. Wieniec adwentowy jest znakiem hołdu składanego przychodzącemu Panu. Ma cztery świece. Początko­wo oznaczały one tylko cztery niedziele Adwentu. Każdej niedzieli zapalana jest kolejna świeca, tak więc oczekiwanie na Boże Narodzenie potęguje się poprzez wzrastającą liczbę płonących świec.

Pierwsza świeca zapalana w I niedzielę Adwentu symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga. Druga świeca zapalana w II niedzielę Adwentu symbolizuje wiarę patriarchów narodu izraelskiego w dar Ziemi Obiecanej. Trzecia świeca zapalana w III niedzielę Adwentu symbolizuje radość króla Dawida świętującego przymierze z Bogiem. W IV niedzielę Adwentu palą się już wszystkie cztery świece. Ostatnia z nich symbolizuje nauczanie proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza i jego królestwa. Zapalona czwarta świeca w wieńcu adwentowym wskazuje na to, że zbliża się prawdziwa światłość – Jezus Chrystus. Odpowiedzmy sobie więc na pytanie czy przez, modlitwę, spowiedź, udział w rekolekcjach, roratach itp. jestem gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa?

Zobacz też inne aktualności:

» Misje św. w naszej parafii
» Schola
» Spotkania biblijne dla dorosłych
» Wizyta Duszpasterska 15 - 20 stycznia 2018
» Wizyta Duszpasterska 2-5 stycznia 2018
» Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii
» Spotkanie młodzieży w Lipnie 2.12.17 r. „Piękni i czystego serca”
» Nawigacja w rodzinie - warsztaty multimedialne
» Adoracja w ostatni piątek miesiąca
» Zmiany personalne w parafii

2019 Parafia WNMP w Lipnie
ul. Piłsudskiego 1 87-600 Lipno